Şem Lastik A.Ş., bünyesinde bulundurduğu modern Lastik ve Metal Laboratuvarlarında üretimin tüm aşamalarında müşteri istekleri ve şartnameleri doğrultusunda, gerekli testler ve kontroller gerçekleşir.

Lastik Laboratuvarı:

Lastik Laboratuvarımız donanımlı test cihazları ( Rheometre, tensometre, shormetre V.b ) ve tecrübeli teknik kadrosu ile ;

- Hamur üretim hattında üretilen bütün hamurlarımız periyodik olarak vulkanizasyon şartları incelenmekte ve müşterilerimizin Lastik Spesifikasyonuna göre kontroller yaparak SERİ İMALAT ONAYLARI verilmektedir.

- Yeni mamul ve/veya yeni müşteri talepleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapılarak yeni karışımlar geliştirilmektedir.

Metal Laboratuvarı:

AR-GE çalışmaları, seri imalat onayları, periyodik kontroller, ilk numune çalışmalarında etkin olarak kullanılmaktadır. 3D ölçüm cihazı ile yapılan ölçüsel kontrollerin yanı sıra mikroskobik ortamda gerçekleştirilen kaynak penetrasyon testleri, farklı birimlerle yapılan sertlik ölçümleri ve yüzey pürüzlülüğü kontrolleri ile numunelendirme, malzeme giriş, seri üretim ve final kontrolleri gerçekleştirilerek kalite kontrollerinin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

Laboratuvarlarımızda ayrıca Mamül Geliştirme, Kalıphane, Yüzey Hazırlama ve diğer birimler ile birlikte çalışarak ürün kalitesini yükseltmek kalite çalışmalarının esasını teşkil eder.